سايپا ديزل

تاريخ: 1397/03/06

         پرسشنامه ارزيابي رضايت مشتريان از فرآيند فروش

شماره:
مشتري گرامي
با سلام و اداي احترام،خواهشمند است با اعلام نظرات سازنده خود و تكميل اين پرسشنامه،شركت سايپا ديزل را در ارتقا سطح كيفي محصولات و ارائه خدمات ياري فرماييد.
نام و نام خانوادگي:   ميزان تحصيلات: سن: سابقه كار: نام محصول:  
مدل محصول: شماره قرارداد/شاسي: آدرس و تلفن تماس(در صورت تمايل):      
محل تكميل پرسشنامه:
محل ثبت نام:
محل تكميل وجه:
موضوع رديف سوالات عالي خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف
وفاداري
مشتريان
1 ميزان رضايت از تعداد نمايندگي فروش
2 ميزان رضايت از نحوه ارسال دعوت نامه
3 ميزان رضايت از  اطلاع رساني لازم در خصوص مراحل و مدت زمان تحويل خودرو
4 ميزان رضايت از اطلاع رساني به موقع در خصوص مدارك مورد نياز براي تحويل خودرو
5 ميزان رضايت از مطابقت  خودروي تحويلي با مشخصات تعيين شده در زمان ثبت نام
6 ميزان رضايت از  اطلاعات ارائه شده در خصوص شرايط و ليست نمايندگي هاي مجاز فروش
7 ميزان رضايت از  اطلاعات ارائه شده جهت شرايط فروش
8 ميزان رضايت از  نحوه  اطلاع رساني در خصوص  مشخصات خودرو
9 ميزان رضايت از  تنوع روش فروش به منظور ايجاد  امكان انتخاب مناسب
10 ميزان رضايت از واگذاري خودرو به ديگران قبل از تحويل (تغيير نام)
11 ميزان رضايت از  پذيرش درخواست تغيير در تجهيزات / رنگ و نوع خودرو
12 ميزان رضايت از  انعطاف پذيري لازم جهت پذيرش درخواست تغيير  در شرايط و نحوه پرداخت وجه خودرو
13 ميزان رضايت از  وضعيت ظاهري و امكانات رفاهي سايپا ديزل/نمايندگي هاي فروش
14 ميزان رضايت از  سهولت و سرعت در فرآيند فروش
15 ميزان رضايت از تميزي /  ملزومات تحويلي محصول هنگام تحويل
16 ميزان رضايت از  تناسب قيمت خودرو با كيفيت آن
17 ميزان رضايت از  شرايط اعطاي تسهيلات
18 ميزان رضايت از دريافت سود مشاركت مجموعه تخفيفات و سود تاخير در تحويل
19 ميزان رضايت از  تنوع محصولات و كاربري آنها
20 ميزان رضايت از رنگ و آپشن و طراحي محصولات با نيازهاي مشتري
21 ميزان رضايت از تحويل به موقع محصول
22 ميزان  رضايت از  مدت زمان طي شده جهت انجان فرآيند تحويل
23 ميزان رضايت از  نحوه برخورد و وضعيت ظاهري كاركنان سازمان فروش / نمايندگي هاي فروش
24 ميزان رضايت از كفايت  اطلاعات فني ارائه شده در كاتالوگ محصول
25 ميزان رضايت از سرعت رسيدگي به شكايات و اعلام اقدامات انجام شده
26 ميزان رضايت از آموزش كاربري محصول(نحوه تدريس و ميزان تسلط مدرس/ مدت و زمان دوره آموزشي/ كفايت مطالب ارائه شده)
27 ميزان رضايت از اطلاعات مندرج در دوره ضمانت دفترچه گارانتي
28 ميزان تمايل به مراجعه مجدد به شركت سايپا ديزل
چنانچه جهت بهبود  فرآيند فروش نظري داريد لطفآ مرقوم فرماييد.
F385/05